Hải quan Bình Dương thông quan nhanh các lô hàng phế liệu nhập khẩu

Từ ngày 1/2 đến ngày 6/3, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã làm thủ tục hải quan thông quan cho 3.284 container phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tồn đọng tại Cảng tổng hợp Bình Dương.

Theo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, thời gian qua ngành hải quan Bình Dương đã tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 08 và 09 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, thông quan phế liệu giấy nhập khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn.

Cụ thể tính từ ngày 1/2 đến ngày 6/3, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã làm thủ tục hải quan thông quan cho 3.284 container phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tồn đọng tại Cảng tổng hợp Bình Dương.

Toàn bộ số container phế liệu nêu trên là phế liệu giấy thuộc 247 tờ khai của 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong số đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xưởng Giấy Chánh Dương có 1.901 container thuộc 109 tờ khai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Kraft Vina có 1.190 container thuộc 112 tờ khai và 193 container thuộc 26 tờ khai của 5 doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này đều có nhà máy sản xuất tại tỉnh Bình Dương.

[Cảnh báo phế liệu nhập khẩu sẽ đổ mạnh vào Việt Nam trong năm nay]

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cho biết tới đây Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương thực hiện thông quan hàng phế liệu nhập khẩu theo tinh thần ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 của Văn phòng Chính phủ; các công văn hướng dẫn của ngành Hải quan triển khai thực hiện công văn số 1036/VPCP-TH về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu và các quy định pháp luật hiện hành.

Hiện tại, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tiếp theo theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Bình Dương và của ngành Hải quan để đảm bảo thông quan nhanh chóng cho các lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ không cần thực hiện kiểm tra thực tế container phế liệu bằng mắt thường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, chứng thư giám định của đơn vị độc lập được Bộ Tài nguyên và môi trường chỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp thông quan hàng hóa phế liệu được nhanh chóng hơn./.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo