Vinacontrol Quảng Ninh được chỉ định giám định phế liệu nhập khẩu

(TBTCO) – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Quyết định 417/QĐ-BTNMT chỉ định Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh (địa chỉ: TP. Hạ Long) thực hiện giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ TN&MT ban hành.

Cụ thể, phạm vi giám định của đơn vị bao gồm: Giám định phế liệu sắt, thép nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; giám định phế liệu nhựa nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; giám định phế liệu thủy tinh nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất…

Quyết định có hiệu lực trong 3 năm kể từ cuối tháng 2/2019.

Việc chỉ định Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh được giám định phế liệu nhập khẩu của Bộ TN&MT cũng nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1036/VPCP về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Công văn 1036/VPCP chỉ đạo: đơn vị giám định độc lập được Bộ TN&MTchỉ định tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và có sự tham gia của cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu.

Đơn vị này chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo